۱۰۰هزار بمب ساعتی در مدارس کشور! (+عکس)
۱۰۰هزار بمب ساعتی در مدارس کشور! (+عکس)

عصر تبریز: هنوز ۱۰۰ هزار بخاری در مدارس کشور جان دانش آموزان را تهدید می کند.

عصر تبریز: هنوز ۱۰۰ هزار بخاری در مدارس کشور جان دانش آموزان را تهدید می کند.

۱۵-۱۰-۴-۱۵۵۸۴۰۴