عصر تبریز: فرماندارتبریز گفت: آمار درآمد و هزینه های شهرداری و شورای شهر و همچنین دستاوردهای سفرهای خارجی اعضای شورا باید انتشار یابد. به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رحیم شهرتی فر خواستار انتشار دقیق آمار درآمدها و هزینه های شهرداری و شورای شهر و همچنین دستاوردها و لیست سفرهای خارجی اعضای شورای شهر […]

عصر تبریز: فرماندارتبریز گفت: آمار درآمد و هزینه های شهرداری و شورای شهر و همچنین دستاوردهای سفرهای خارجی اعضای شورا باید انتشار یابد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رحیم شهرتی فر خواستار انتشار دقیق آمار درآمدها و هزینه های شهرداری و شورای شهر و همچنین دستاوردها و لیست سفرهای خارجی اعضای شورای شهر تبریز شدند.

فرماندار تبریز با ارسال نامه در مورخه ۱۱/۷/۹۴ خطاب به رئیس شورای اسلامی شهرتبریز با استناد به بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها و آیین نامه نحوه هزینه کرد بودجه شوراها اسلامی و همچنین آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، خواستار انتشار دقیق و اطلاع رسانی عمومی آمار درآمدها و هزینه های ۶ ماهه اول سال جاری شهرداری، شورای شهر و همچنین گزارش سفرهای خارجی اعضای شورا شهر تبریز شد.