عصر تبریز: ایمانلو گفت: برای اجرای اقدامات مذکور شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه برای ۳ سال آینده مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در حال حاضر ۳۰ درصد آن اختصاص یافته است. اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه در معرض […]

عصر تبریز: ایمانلو گفت: برای اجرای اقدامات مذکور شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه برای ۳ سال آینده مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در حال حاضر ۳۰ درصد آن اختصاص یافته است.

اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در این خصوص اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با اقداماتی که در ۳ سال آینده در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام خواهد داد سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده می شود.

علیرضا ایمانلو اضافه کرد: این شرکت در این مدت اقداماتی از جمله احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز با ظرفیت اسمی ۵/۲ متر مکعب در ثانیه، اجرای خط انتقال شبکه فاضلاب تبریز بطول ۱۱ کیلومتر، اجرای بخشی از شبکه فاضلاب تبریز بطول ۳۰۰ کیلومتر، احداث تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر و تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بناب انجام خواهد داد.

لازم به ذکر است برای اجرای اقدامات مذکور توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه برای ۳ سال آینده مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که اعتبار امسال مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال می باشد که در حال حاضر ۳۰ درصد آن اختصاص یافته است.