ارائه طرح دوفوریتی استقرار ایستگاه آتش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نشانی مجهز در بازار تبریز
ارائه طرح دوفوریتی استقرار ایستگاه آتش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نشانی مجهز در بازار تبریز

عضو شورای شهر تبریز گفت: طرح دوفوریتی در خصوص استقرار ایستگاه آتش نشانی مجهز در بازار تبریز را روز یکشنبه در صحن شورا ارائه خواهم داد.

به گزارش عصرتبریز، غلامحسین مسعودی ریحان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بازار تبریز هویت فرهنگی و اقتصادی تبریز و آذربایجان است و محافظت و صیانت از این میراث فرهنگی جهانی وظیفه همه شهروندان و مسئولین است.

وی ادامه داد: آتش سوزی در بازار تبریز متاسفانه امری است که به کرات در سال های اخیر اتفاق افتاده ولی هنوز اقدام اساسی از طرف دستگاه های ذیربط برای مقابله و پیشگیری اتخاذ نشده است.

مسعودی ریحان با بیان اینکه تسکین آلام اصناف صدمه دیده و جبران خسارت های مادی آنها در راس برنامه های  شورا خواهد بود، خاطر نشان کرد: سکوت و بی توجهی رسانه های پایتخت و عدم پوشش رسانه ای مناسب از صدا و سیما در رابطه با این فاجعه تاسف آور بود.

وی همچنین گفت: ای کاش برای بعضی ها بازار تبریز به اندازه کلیسای نوتردام اهمیت داشت.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز همچنین اذعان کرد: در اولین جلسه رسمی شورا طرحی دوفوریتی در خصوص استقرار ایستگاه آتش نشانی مجهز در بازار تبریز و اختصاص بودجه برای مرمت بازار تبریز مطابق با شان و جایگاه جهانی این بازار ارائه خواهم داد.

وی در پایان گفت: بازار تبریز میراث بجای مانده از گذشتگان و امانتی برای آیندگان است و  باید از آن محافظت شود.