عصر تبریز: هیئت اقتصادی فرهنگی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس که با ریاست محسن خادم عرب باغی مدیر عامل این منطقه  به جمهوری نخجوان سفر کرده بود، در چارچوب سفر دو روزه خود از موسسات، صنایع و مراکز فرهنگی جمهوری خودمختار نخجوان بازدید کردند. هیئت ۲۵ نفره منطقه آزاد ارس در این سفر دو روزه […]

عصر تبریز: هیئت اقتصادی فرهنگی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس که با ریاست محسن خادم عرب باغی مدیر عامل این منطقه  به جمهوری نخجوان سفر کرده بود، در چارچوب سفر دو روزه خود از موسسات، صنایع و مراکز فرهنگی جمهوری خودمختار نخجوان بازدید کردند.

هیئت ۲۵ نفره منطقه آزاد ارس در این سفر دو روزه از کارخانه سیمان نخجوان، کارخانه ماشین سازی ناز لیفان، کارخانجات آب معدنی گمی قایا ( باداملی )، مبل گمی قایا، سنگ گمی قایا، محصولات پلاستیکی، چای و توتون جهان هلدینگ و همچنین از چند مرکز فرهنگی-هنری از جمله موزه پرچم دولتی، موزه قالیف، موزه تاریخ و معماری نخجوان قلعه، مسجد جامع و نمایشگاه آثار دستی زنان نیز بازدید نمودند.

شایان ذکر است که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس به همراه هیئتی ۲۵ نفره شامل معاون اقتصادی این سازمان بعلاوه برخی از مدیران اقتصادی، فرهنگی با همراهی تنی چند از سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف ارس به مدت ۲ روز از چهاردهم و پانزدهم مهرماه از نخجوان سفر کرده بود.

۱۴۴۴۲۹۰۳۷۹۴۸۴۱۲۶۴۳۲۱_۱۰۰۰x669 (1) ۱۴۴۴۲۹۰۳۷۹۴۹۳۳۲۱۸۵۵۸_۱۰۰۰x669 ۱۴۴۴۲۹۰۳۷۹۵۲۴۱۷۱۶۶۷_۱۰۰۰x669 ۱۴۴۴۲۹۰۳۷۹۶۰۵۹۶۳۹۵۲_۱۰۰۰x669 ۱۴۴۴۲۹۰۳۷۹۹۸۱۳۱۸۴۴۲_۱۰۰۰x669۱۴۴۴۲۹۰۳۸۰۱۹۰۹۴۴۵۷۰۰_۱۰۰۰x669