عصر تبریز: نمایشگاه آثار برگزیده ۵ دفتر معماری از ۱۸ تا ۲۳ مهر در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار می شود. معماران: جلال سالک، نیما ولی‌زاده، حبیب شاه‌حسینی، محمود ارحمی، جعفر بزاز، آرش پوراسماعیل، کمال یوسف‌پور

عصر تبریز: نمایشگاه آثار برگزیده ۵ دفتر معماری از ۱۸ تا ۲۳ مهر در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار می شود.

معماران: جلال سالک، نیما ولی‌زاده، حبیب شاه‌حسینی، محمود ارحمی، جعفر بزاز، آرش پوراسماعیل، کمال یوسف‌پور

IMG_8122 IMG_8117 IMG_8119 IMG_8120IMG_8142 IMG_8144 IMG_8152IMG_8124 IMG_8135 IMG_8137 IMG_8143