عصر تبریز: سرلشگر ایگور ماکوشف، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گفتگو با مطبوعات روسیه گفت: در نتیجه حملات نیروی هوایی روسیه به ستاد گروه “لوا الحق” در سوریه، دو فرمانده نظامی داعش و حدود ۲۰۰ تروریست کشته شدند. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد:  در […]

عصر تبریز: سرلشگر ایگور ماکوشف، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گفتگو با مطبوعات روسیه گفت: در نتیجه حملات نیروی هوایی روسیه به ستاد گروه “لوا الحق” در سوریه، دو فرمانده نظامی داعش و حدود ۲۰۰ تروریست کشته شدند.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد:  در حمله به ستاد تروریست ها از بمب بسیار دقیق “کاب ۵۰۰ ـ اس” استفاده شد.