افزایش ۱۱ درصدی بار شبکه توسط ماینرها در برق تبریز
افزایش ۱۱ درصدی بار شبکه توسط ماینرها در برق تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: رشد بار سال جاری از زمان ورود به دوره پیک بار نسبت به سال ۹۷، به طور متوسط حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عصرتبریز، عادل کاظمی با اشاره به میزان انحراف بار مجاز از سقف پیک تعیین شده است، اظهار داشت: میزان انحراف از سقف مجاز تعیین شده نیز در محدوده ۸۱ تا ۸۹ مگاوات بود.

وی گفت: با ورود به دوره پیک بار از تاریخ ۱۸ خرداد ماه تاکنون میزان رشد بار نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

کاظمی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در مناطق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، استفاده از تجهیزات تولید ارز دیجیتال گسترش یافته است و تعداد قابل توجهی از استفاده کنندگان از برق غیر مجاز استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در خصوص گسترش استفاده از تجهیزات تولید ارز دیجیتال بیان کرد: استفاده از ماینرها، آسیب‌های جدی به شبکه وارد نموده است که از جمله افزایش تلفات انرژی و روند رشد و افزایش مصارف انرژی و تجاوز از سقف تعیین شده پیک مصرف را به همراه دارد که تداوم این روند باعث اعمال خاموشی‌ها خواهد شد.