عصر تبریز: نیروی هوایی روسیه ۷۲ موضع تروریست ها را هدف قرار داد. سرتیپ ایگور  کوناشنکوف سخنگوی  وزارت دفاع فدراسیون روسیه در برنامه شبکه تلویزیونی «راسیا  ۲۴» گفت:  نیروی هوایی روسیه  طی شبانه روز گذشته ۵۳ پرواز جنگی به انجام رسانده و  ۷۲ موضع  تروریست ها در چند شهر سوریه را هدف قرار داد. اکیپ […]

عصر تبریز: نیروی هوایی روسیه ۷۲ موضع تروریست ها را هدف قرار داد.

سرتیپ ایگور  کوناشنکوف سخنگوی  وزارت دفاع فدراسیون روسیه در برنامه شبکه تلویزیونی «راسیا  ۲۴» گفت:  نیروی هوایی روسیه  طی شبانه روز گذشته ۵۳ پرواز جنگی به انجام رسانده و  ۷۲ موضع  تروریست ها در چند شهر سوریه را هدف قرار داد.

اکیپ جنگده های سوخو-۳۴ ، سوخو-۲۴ و سوخو-۲۵، ۵۳ پرواز جنگی  داشتند و ۷۲ موضع  تروریست ها در  شهرهای « حما»، « ادلب» و « دمشق» و «حلب» و « دیرالزور» را هدف قرار دادند.