انجام دومین پیوند کبد و قلب در تبریز
انجام دومین پیوند کبد و قلب در تبریز

جراح و استاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دومین پیوند کبد و قلب در تبریز با موفقیت انجام شد.

به گزارش عصرتبریز، فرزاد کاکایی جراح و استاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: کبد اهداء شده به خانم ۲۵ ساله اهل بستان آباد توسط بنده و تیم جراحی پیوند بیمارستان امام رضا (ع) تبریز و قلب نیز توسط دکتر رضایت پرویزی در بیمارستان شهید مدنی تبریز با موفقیت پیوند زده شد.

وی افزود: اهداء اعضای دختر ۱۶ ساله تبریزی دومین پیوند کبد و قلب تبریز را در سال جاری ثبت کرد.

جراح و استاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با تایید مرگ مغزی شدن دختر ۱۶ ساله اهل تبریز خانواده وی با اهدا اعضاء بیمار موافقت کرده و دو کلیه، قلب و کبد جان چهار نفر را نجات داد.

متخصص جراحی و فوق تخصص پیوند اعضاء افزود: این عمل چهارگانه در تبریز انجام یافته و دو کلیه بیمار توسط افشار زمردی متخصص جراحی پیوند کلیه و محسن محمد رحیمی متخصص جراحی کلیه به خانم ۳۸ ساله اهل سراب و آقای ۲۸ ساله اهل اهر پیوند زده شد.

وی ادامه داد: کبد اهداء شده به خانم ۲۵ ساله اهل بستان آباد توسط بنده و تیم جراحی پیوند بیمارستان امام رضا (ع) تبریز و قلب نیز توسط دکتر رضایت پرویزی در بیمارستان شهید مدنی تبریز با موفقیت پیوند زده شد.

کاکایی ضمن اشاره به اهمیت انجام عمل چهار گانه پیوند اعضاء در تبریز گفت: با وجود برخی از مشکلات مادی این عمل را توانستیم با تلاش شبانه روزی همکاران واحد مدیریت پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاران بیمارستان امام رضا (ع) تبریز با موفقیت به انجام رسانیم.

وی ابراز داشت: پس از انجام آزمایش‌های تخصصی و فوق تخصصی لازم و از هنگام شروع عمل جراحی در مجموع بیش از ۱۲ ساعت در چهار تیم جراحی، عمل جراحی پیوند اعضاء در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز به طول انجامید.