ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی تراکتور در ترکیه
ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی تراکتور در ترکیه

فعالیت نقل و انتقالاتی تراکتور در ترکیه ادامه می یابد.

به گزارش عصرتبریز، باشگاه تراکتور آذربایجان فعالیت نقل و انتقالاتی خود را در ترکیه ادامه خواهد داد. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه قرار است چند بازیکن خارجی به اردوی تراکتوری ها ملحق شوند. این بازیکنان در صورتی که بتوانند رضایت دنیزلی را جلب کنند با تراکتور قرارداد امضا خواهند کرد.

باشگاه تراکتور آذربایجان در حال حاضر یوکی سوگیتا را به عنوان تنها بازیکن خارجی از سه سهمیه تعیین شده در اختیار دارد. با توجه به اینکه به نظر نمی رسد امیدی به بازگشت استوکس و اروین وجود داشته باشد، تراکتوری ها به دنبال این هستند که دو بازیکن خارجی مورد نظر خود را حدالامکان تا پایان اردوی ترکیه جذب کنند.