عصر تبریز:بر اساس شنیده های خبرنگار عصر تبریز، جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل منطقه آزاد ارس که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود مجددا لغو و حتی بلیط اعضایی که برای تودیع معارفه از تهران دعوت شده بودند کنسل شده است. طبق این گزارش، تیم فعلی مدیریتی منطقه آزاد ارس همچنان به فعالیت خود […]

عصر تبریز:بر اساس شنیده های خبرنگار عصر تبریز، جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل منطقه آزاد ارس که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود مجددا لغو و حتی بلیط اعضایی که برای تودیع معارفه از تهران دعوت شده بودند کنسل شده است.

IMG_20151108_145223

طبق این گزارش، تیم فعلی مدیریتی منطقه آزاد ارس همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ظاهرا تیم مدیریت فعلی منطقه آزاد ارس رضایت دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور را برای ادامه فعالیت کسب کرده است.

تغییر و تحولات اخیر در منطقه آزاد ارس که شاعبه سیاسی و انتخاباتی بودن آن را تداعی می کرد و خود عرب باغی طی یک مصاحبه به پشت پرده برخی از این فشارها برای برکناری خود  اشاره کرده بود، امروز به اتمام رسید.

خبر تغییر مدیر عامل منطقه آزاد ارس شوک عجیبی برای سرمایه داران، کارآفرینان و خود اهالی منطقه آزاد ارس وارد کرده بود که چرا مدیر عاملی که توان مدیریتی وی بر همگان ثابت شده بود و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید قدم بر میداشت برکنار و مدیر عامل دیگری جایگزین وی  می شود!

بر همگان پر واضح و مبرهن است که بر اساس اذعان مقام های عالی رتبه کشور،  منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس طی دو سال اخیر دوران طلایی خود را سپری کرده و موفق ترین منطقه آزاد ایران در جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی بوده و از این رو عنوان صنعتی ترین و سرمایه پذیرترین منطقه آزاد ایران را به خود اختصاص داده است. مبارزه با رانت خواری، زیاده خواهی جناحی، زمین خواری، جلوگیری از بوجود آمدن بحران در مسائل اقتصادی و بازرگانی ارس با ساماندهی پروژه های سرمایه گذاری، کسب عنوان با انضباط ترین منطقه آزاد ایران در مسائل مالی، رشد قابل قبول سرمایه گذاری های عمرانی و اقتصادی و توجه جدی به مسئله فرهنگ و ده ها مورد دیگر، جای خود را به عناوینی همچون ضعف مدیریتی و عدم استفاده بهینه از مجموعه ظرفیت و پتانسیل ها و … داده است.

با توجه به حمایت قاطع مقامات بلندپایه کشور از عملکرد دوسال اخیر این منطقه آزاد و اهمیت ارس برای پویایی اقتصاد استان و شمال غرب کشور و گسترش روابط اقتصادی در عرصه بین الملل، و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی، درک صحیح از وضعیت فعلی توسط برخی رسانه ها بعنوان منبع اصلی اطلاعات جامعه را به موضوعی بسیار مهم و حیاتی تبدیل کرده است.