عصر تبریز: رضا شیبانی اصل از شاعران برجسته و شناخته شده استان در واکنش به هتاکی شبکه معاند و قوم گرای افراطی گون آذ تی وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چه زبان مشترکی بالاتر از این؟ ماجرای توهین مجری شبکه تجزیه طلب به اهل بیت علیهم السلام ، یک فحاشی ساده نیست.یک عقده گشایی […]

عصر تبریز: رضا شیبانی اصل از شاعران برجسته و شناخته شده استان در واکنش به هتاکی شبکه معاند و قوم گرای افراطی گون آذ تی وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

چه زبان مشترکی بالاتر از این؟

IMG_20151121_021403

ماجرای توهین مجری شبکه تجزیه طلب به اهل بیت علیهم السلام ، یک فحاشی ساده نیست.یک عقده گشایی صرف نیست؛بلکه نقاب برداری ناخواسته ای از چهره ی یک  جریان منافق است.

تجزیه طلب بخصوص از نوع پانترکش از هر دری که وارد می شود تا اختلاف بیفکند و  ایران را تجزیه کند ؛  نهایتا به زنجیری  ناگسستنی و  محکم به نام تشیع به عنوان پیوند دهنده ی تمام اقوام ایرانی بر می خورد.زنجیری که عاقبت ، منافق را عصبی و وادار به فحاشی می کند.

ترک زبان  و فارس زبان  اگرچه در زبان مادری مختلفند؛ اما در زبانی ماورای تمام زبان ها مشترکند.عشق اهل بیت زبان مشترک ترک زبان  و فارس زبان  ایرانی است و همین مایه عصبانیت گرگ هایی است که به دنبال خلق دو قطبی ترک و فارس هستند.

باید با تمسک به همین زبان مشترک ، جو اختلاف را از بین برد.ترک زبان  ایرانی به نوحه فارسی گریه می کند و فارس زبان به نوحه ترکی.چه زبان مشترکی بالاتر از این.