عصر تبریز: عشق فسانه سی ( افسانه عشق ) عنوان نمایش رادیویی است از شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی که در ۵۰ برنامه ۳۰ دقیقه ای در قالب روایی نمایشی به تهیه کنندگی علیرضا مهدوی و کارگردانی خلیل پورهادی تهیه و پخش می شود. به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، […]

عصر تبریز: عشق فسانه سی ( افسانه عشق ) عنوان نمایش رادیویی است از شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی که در ۵۰ برنامه ۳۰ دقیقه ای در قالب روایی نمایشی به تهیه کنندگی علیرضا مهدوی و کارگردانی خلیل پورهادی تهیه و پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، این نمایش رادیویی برگرفته از افسانه ها و داستانهای فولکوریک آذربایجان است و نشان دهنده و بازگو کننده طرز تفکر، آرزوها، امیدها، خواسته ها و بیان ادبی عامه مردم در دوران های مختلف می باشد.

در این برنامه حضور عاشیق ها در جای جای برنامه، برغنای داستانها و افسانه ها افزوده است.

 عشق فسانه سی ( افسانه عشق ) عنوان نمایش رادیویی است از شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی

عشق فسانه سی ( افسانه عشق ) عنوان نمایش رادیویی است از شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی

از عوامل این برنامه می توان به:

علی حسین قلی زاده، زین العابدین گوزلی، مصطفی سلطانی به عنوان نویسندگان برنامه،  محمدفتح آبادی صدابردار، بهروز جعفری به عنوان دستیار تهیه اشاره کرد.

ناصر هاشمی، یونس کبیر، خلیل پورهادی، ابوالفضل جدیری ، حمید مجدآبادی، علی حسین قلی زاده، سجاد راثی، فاطمه حسینی، رقیه شادخواه ، ملیحه زینالی، مریم بدری و یوسف درخشان نیز به عنوان بازیگر در این نمایش رادیویی همکاری می کنند.