عصر تبریز: محمد شکری فرد، شاعر جوان تبریزی، شعر کوتاهی در محکومیت هتاکی شبکه معاند تجزیه طلب به اهل بیت(ع) سروده است که تقدیم مخاطبان می گردد: از چشمه پرخروش حق سیرابیم در عشق حسین ابن علی بی تابیم بولسون بونی تک به تک،بوتون دشمنلر ما نوکر ترک حضرت اربابیم

عصر تبریز: محمد شکری فرد، شاعر جوان تبریزی، شعر کوتاهی در محکومیت هتاکی شبکه معاند تجزیه طلب به اهل بیت(ع) سروده است که تقدیم مخاطبان می گردد:

از چشمه پرخروش حق سیرابیم

در عشق حسین ابن علی بی تابیم

بولسون بونی تک به تک،بوتون دشمنلر

ما نوکر ترک حضرت اربابیم