عصر تبریز: تنها راه حل نجات منطقه و دنیا از داعش، همکاری ایران و عربستان است. اینستاگرام آیت الله هاشمی در مطلبی در واکنش به حادثه پاریس نوشت: دنیا قبلا هم این مشکلات را داشت، عربستان از طالبان حمایت می‌کرد ولی ما موافق نبودیم و خودم با ملک عبدالله حرف زدم که دارید اشتباه می […]

عصر تبریز: تنها راه حل نجات منطقه و دنیا از داعش، همکاری ایران و عربستان است.

اینستاگرام آیت الله هاشمی در مطلبی در واکنش به حادثه پاریس نوشت:

IMG_20151124_114821

دنیا قبلا هم این مشکلات را داشت، عربستان از طالبان حمایت می‌کرد ولی ما موافق نبودیم و خودم با ملک عبدالله حرف زدم که دارید اشتباه می کنید. ما از همکاری با عربستان نگرانی نداریم با همین حکام جدیدشان هم می توانیم کار کنیم. تنها راه حل نجات منطقه و دنیا از داعش، همکاری ایران و عربستان است، فکر می کنم همین حالا هم  می توانیم این موضوع را دوباره احیا کنیم.