بنیاد علوی برای دانشجویان کم‌برخوردار مجرد در مناطق محروم ۲۵۰ هزار تومان و دانشجویان متأهل ۴۰۰ هزار تومان وام در هر ترم در نظر گرفته است. فردین تقی‌زاده معاون تسهیلات دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: وامی که از طریق ثبت‌نام در سامانه بنیاد علوی به دانشجویان کم‌برخوردار مناطق محروم در دوره روزانه تعلق می‌گیرد، تا […]

بنیاد علوی برای دانشجویان کم‌برخوردار مجرد در مناطق محروم ۲۵۰ هزار تومان و دانشجویان متأهل ۴۰۰ هزار تومان وام در هر ترم در نظر گرفته است.
فردین تقی‌زاده معاون تسهیلات دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: وامی که از طریق ثبت‌نام در سامانه بنیاد علوی به دانشجویان کم‌برخوردار مناطق محروم در دوره روزانه تعلق می‌گیرد، تا پایان این نیمسال پرداخت خواهد شد.
وی در خصوص ابلاغ بخشنامه‌ی جزئیات این وام اضافه کرد: بخشنامه‌ی آن از ۲۳ آبان ارسال شده و ثبت‌نام آغاز شده است.
تقی‌زاده اظهار داشت: برای دانشجویان متأهل ۴۰۰ هزار تومان وام در هر ترم و برای دانشجویان مجرد ۲۵۰ هزار تومان در هر ترم در نظر گرفته شده است.