جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سربازانی که فرارشان از خدمت بیش از ۸ سال به طول انجامیده است،‌می‌توانند تا پایان دی ماه وضعیتشان را مشخص شدند. سردار موسی کمالی جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگاران؛ درباره جزئیات بخشش سربازانی که بیش از هشت سال فرار از خدمت […]

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سربازانی که فرارشان از خدمت بیش از ۸ سال به طول انجامیده است،‌می‌توانند تا پایان دی ماه وضعیتشان را مشخص شدند.
سردار موسی کمالی جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگاران؛ درباره جزئیات بخشش سربازانی که بیش از هشت سال فرار از خدمت داشته‌اند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بنا به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح تمام مشمولانی که مدت هشت سال و بیش از آن فرار از خدمت دارند را عفو فرمودند.

وی در ادامه گفت: شروع این طرح از ۲۰ آذر ماه تا پایان دی ماه خواهد بود و تنها سربازانی در این طرح اجازه شرکت دارند که جرمشان فقط فرار از خدمت سربازانی بوده است.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: سربازان واجد شرایط از طریق پلیس +۱۰ می‌توانند به روال سابق، به خدمت وظیفه عمومی بازگردنند و یا با پرداخت جریمه از سربازی معاف شوند.

سردار کمالی به آخرین وضعیت فوتبالیست‌ها اشاره کرده و گفت: پرونده این افراد در ستاد بسته شده و آنان تا روشن نشدن تکلیفشان در محاکم قضایی حق عضویت در تیم ملی را نخواهند داشت.