عصر تبریز: عبدالحمید اباعود که احتمالا سازماندهنده عملیات تروریستی در پاریس بود، در جریان عملیات ویژه در پایتخت فرانسه کشته شد. این مطلب را دادستانی پاریس رسما اعلام کرد. عملیات ویژه صبح ۱۸ نوامبر در محله سن دنی پاریس آغاز شد. در جریان آن پلیس تلاش کرد وارد آپارتمانی در این محله شود اما ساکنان […]

عصر تبریز: عبدالحمید اباعود که احتمالا سازماندهنده عملیات تروریستی در پاریس بود، در جریان عملیات ویژه در پایتخت فرانسه کشته شد. این مطلب را دادستانی پاریس رسما اعلام کرد.

عملیات ویژه صبح ۱۸ نوامبر در محله سن دنی پاریس آغاز شد. در جریان آن پلیس تلاش کرد وارد آپارتمانی در این محله شود اما ساکنان آپارتمان با آتشباری به مقاومت می پرداختند. دادستان پلیس روز ۱۸ نوامبر از معرفی فرد کشته شده در آنجا خودداری کرده بود اما روزنامه واشینگتن پست گفته بود این فرد عبدالحمید اباعود است.