عصر تبریز: مناظر فصل پاییز در دشت ۱۸۰۰ هکتاری گردیان در منطقه آزاد ارس، روستای قشلاق و روستای ارسی در شهرستان جلفا از زیباترین مناظر طبیعی کشور است. منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. بر اساس مصوبه هیات […]

عصر تبریز: مناظر فصل پاییز در دشت ۱۸۰۰ هکتاری گردیان در منطقه آزاد ارس، روستای قشلاق و روستای ارسی در شهرستان جلفا از زیباترین مناظر طبیعی کشور است.

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۴ به شماره ۲۰۷۰۸/ت۵۳۰۸۲۰ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات در ۱۴/۹/۱۳۸۷, محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخشهایی از ۲ شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت

این منطقه با شهر تهران ۷۶۱ کیلومتر فاصله دارد.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در استانهای آذربایجان شرقی (شهرستان‌های جلفا، کلیبر و خداآفرین) و اردبیل (شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و گرمی) و شمال غرب ایران واقع شده‌است.

بنا بر ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس، پس از منطقه آزاد کیش، دومین منطقه آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور است.

۱۵-۱۱-۲۰-۱۰۳۶۸DSC_2281 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۰۱۷DSC_2404 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۱۵۶DSC_2451 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۲۳۳DSC_2458 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۳۲۵DSC_2470 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۴۳۴DSC_2472 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۵۱۶DSC_2512 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۶۳۸DSC_2516 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۱۸۱۲DSC_2524 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۰۴۰۱۸DSC_2308 ۱۵-۱۱-۲۰-۱۰۴۱۳۶DSC_2311

زیبایی های منطقه آزاد ارس و جلفا

عکاس: داود جاهدی