اگر اهل هنر هستید و عاشق خطر، این شغل ایده آل شماست. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ در دو مرحله، نخست؛ بدست‌ آوردن سوژه و سپس ثبت و ضبط آن با دوربین عکاسی و پایدارکردن آن. عکاس باید فردی خلاق و دارای ذوق هنری بوده و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند. او باید دید قوی […]

اگر اهل هنر هستید و عاشق خطر، این شغل ایده آل شماست.

عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ در دو مرحله، نخست؛ بدست‌ آوردن سوژه و سپس ثبت و ضبط آن با دوربین عکاسی و پایدارکردن آن. عکاس باید فردی خلاق و دارای ذوق هنری بوده و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند. او باید دید قوی داشته و با دقت زیاد جزیی ترین موارد را مشاهده کند تا سوژه ها را شکار نماید.
برای عکاسی می توان به صورت تجربی و با گذراندن دوره های آموزشی آزاد، کار کرد و هم می توان تحصیلات دانشگاهی کسب کرد. معمولا در کارهای حرفه ای و تخصصی، عکاسان دارای تحصیلات آکادمیک به کار گرفته می شوند. البته داشتن تجربه در این شغل بسیار مهم است.

شغل عکاسی سختی های خاص خودش را دارد. گاهی برای گرفتن عکس باید مسافت های طولانی را طی کرد، مدت ها انتظار کشیده و همزمان تجهیزات سنگینی را حمل کرد. او باید در شرایط مختلف آب و هوایی بد یا خوب،  ایمن یا خطرناک  و… کار کند. شور و شوق و ذوق چاشنی و نیروی محرکه اصلی این شغل است. اینجا برخی از این شرایط را برایتان نشان می دهیم. مواردی که خود عکاس هم تبدیل به سوژه شده است.

خیلی از مواقع خود عکاس تبدیل به سوژه می شود

خیلی از مواقع خود عکاس تبدیل به سوژه می شود

جایزه کار هم یک فریم تصویر بیش نیست

جایزه کار هم یک فریم تصویر بیش نیست

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

شغل عکاسی

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل

عکاسی-با-شرایط-بسیار-مشکل