عصر تبریز:آخرین برنامه «فیتیله» در جلسه شورای نظارت با حضور مسئولان بررسی شد. جلسه ۴۰۷ شورای نظارت با موضوع برنامه اخیر «فیتیله» و با حضور معاون سیمای رسانه ملی، قائم مقام معاونت، مدیر شبکه ۲ و قائم مقام اجرایی معاونت سیما برگزار شد. در این جلسه اعضای شورای نظارت ضمن آگاهی از فرآیند تولید برنامه […]

عصر تبریز:آخرین برنامه «فیتیله» در جلسه شورای نظارت با حضور مسئولان بررسی شد.

جلسه ۴۰۷ شورای نظارت با موضوع برنامه اخیر «فیتیله» و با حضور معاون سیمای رسانه ملی، قائم مقام معاونت، مدیر شبکه ۲ و قائم مقام اجرایی معاونت سیما برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای نظارت ضمن آگاهی از فرآیند تولید برنامه و استماع گزارش اقدامات انجام شده در مورد مدیریت تبعات پخش برنامه تذکرات لازم را برای اصلاح رویه ها و لزوم نظارت تخصصی در موضوعات حساس ارائه کردند .

در همین جلسه لزوم رسیدگی غیر قضایی به تخلفات حرفه ای و هماهنگی بیشتر با شورای نظارت در مورد سیاست های اجرایی سازمان به خصوص در برنامه های مشارکتی مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: مهر