اسپوتنیک نوشت: ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، دستوری برای لغو ممنوعیت ارسال تجهیزات ویژه مربوط به انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران را امضا کرد طبق فرمان رییس جمهور که روز دوشنبه در سایت ها منتشر شد، فروش وسایل، مواد و تجهیزات در رابطه با صادرات اورانیوم غنی سازی شده از ایران آزاد است.

اسپوتنیک نوشت: ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، دستوری برای لغو ممنوعیت ارسال تجهیزات ویژه مربوط به انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران را امضا کرد

طبق فرمان رییس جمهور که روز دوشنبه در سایت ها منتشر شد، فروش وسایل، مواد و تجهیزات در رابطه با صادرات اورانیوم غنی سازی شده از ایران آزاد است.