نمایش عروسکی کمدی و شاد ترکی آذربایجانی ویزویزی و قیرمیزی
نمایش عروسکی کمدی و شاد ترکی آذربایجانی ویزویزی و قیرمیزی

نمایش عروسکی کمدی و شاد ترکی آذربایجانی “ویزویزی و قیرمیزی” از تاریخ ۸ الی ۳۰ دی ماه هر روز از ساعت ۱۸ در محل مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن پذیرای عموم خواهد بود.

عصر تبریز: این نمایش از ۲۳ تا ۳۰ بهمن هر روز در شیفت صبح و بعد از ظهر و مختص مدارس و مهدکودک ها به روی صحنه رفته و همچنین از تاریخ ۸ الی ۳۰ دی ماه هر روز از ساعت ۱۸ در محل مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن پذیرای عموم خواهد بود و بعد از آن نیز در شهرستان های دیگر استان اجرا خواهد داشت.

IMG_0796

IMG_0798

IMG_0799

IMG_0802

IMG_0803

IMG_0804

IMG_0805

IMG_0810

IMG_0811

IMG_0814

IMG_0816