از فعالیت های روابط عمومی منطقه آزاد ارس تقدیر شد
از فعالیت های روابط عمومی منطقه آزاد ارس تقدیر شد

به گزارش عصر تبریز به نقل از تارنمای اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ارس، از روابط عمومی منطقه آزاد ارس برای فعالیت در حوزه های خبری و اطلاع رسانی درون منطقه ای، برگزاری مراسم و رویدادهای ملی و مذهبی در منطقه و تعامل و همکاری مثبت با رسانه های بومی و محلی تقدیر شده است. […]

به گزارش عصر تبریز به نقل از تارنمای اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ارس، از روابط عمومی منطقه آزاد ارس برای فعالیت در حوزه های خبری و اطلاع رسانی درون منطقه ای، برگزاری مراسم و رویدادهای ملی و مذهبی در منطقه و تعامل و همکاری مثبت با رسانه های بومی و محلی تقدیر شده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در نامه ای به مدیران عامل ۵ منطقه آزاد کشور از فعالیت های روابط عمومی این مناطق تقدیر به عمل آورد

محمود احمدی افزادی در نامه ای به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد ارس، انزلی، چابهار، قشم و کیش از عملکرد این مناطق برای بهره مندی از یک روابط عمومی پویا، به روز و فعال که می تواند شرایط ویژه ای را برای بسترسازی مناسب فعالیت های منطقه و تا به ثمر رسانیدن، بروز و ظهور نتایج آن همواره همراه و پشتیبانی صادق و وفادار باقی بماند، تقدیر کرد.

این گزارش حاکی است؛ از روابط عمومی منطقه آزاد ارس برای فعالیت در حوزه های خبری و اطلاع رسانی درون منطقه ای، برگزاری مراسم و رویدادهای ملی و مذهبی در منطقه و تعامل و همکاری مثبت با رسانه های بومی و محلی تقدیر شده است.