برچسب ها روز پدر
روز پدر؛ فرصتی برای بوسه به دست پدران زحمت‎کش ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

روز پدر؛ فرصتی برای بوسه به دست پدران زحمت‎کش

پدرانی که با گذراندن دوران جوانی و رسیدن به میانسالی و کهنسالی هنوز دست از تلاش برای چرخاندن چرخ زندگی و کشور برنداشته اند و در این راه لبخند هیچگاه از لبانشان کوچ نمی کند. مجموعه تصاویر زیر بمناسبت روز پدر، از پدران زحمت‎کش تبریزی گردآوردی شده‎است‎.