برچسب ها شکوفه‏‏‏‎ های بهار
شکوفه‏‏‏‎ های بهار ۹۷ در تبریز ۰۶ فروردین ۱۳۹۷

شکوفه‏‏‏‎ های بهار ۹۷ در تبریز

این روزها با شکوفه زدن درختان، بوی بهار در تبریز به خوبی به مشام می‏‏‎رسد.