برچسب ها مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز میزبان گردشگران نوروزی ۰۳ فروردین ۱۳۹۷

مسجد کبود تبریز میزبان گردشگران نوروزی

مسجد کبود یا مسجد جهانشاه، فیروزه جهان اسلام، از شاهکارهای هنر و معماری دوران پس از اسلام ایران که به دستور ابومظفر جهانشاه قراقویونلو بنا شده این روزها میزبان گردشگران نوروزی در تبریز است.