برچسب ها موزه قاجار تبریز
میزبانی «موزه قاجار» تبریز از گردشگران در ایام نوروز ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

میزبانی «موزه قاجار» تبریز از گردشگران در ایام نوروز

خانه گروسی یا موزه قاجار یکی از موزه‌ های شهر تبریز است این موزه در محل خانه امیرنظام گروسی و در محله ششگلان جنب بیمارستان کودکان، پشت مدرسه شیخ عطار قرار گرفته ‌است. خانه گروسی در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی (سیاستمدار، دیپلمات، ادیب و خوشنویس دوره قاجار) و توسط […]

جشن «نوروزگاه» با اجرای آیین‌های سنتی نوروز آذربایجان در موزه قاجار تبریز ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

جشن «نوروزگاه» با اجرای آیین‌های سنتی نوروز آذربایجان در موزه قاجار تبریز

جشن نوروزگاه، با اجرای برنامه های آیینی و سنتی نوروز آذربایجان در محوطه موزه قاجار تبریز با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.