دسته: اجتماعیRSS
خدادادی: تعاملات شهرداری و ناجا کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی/ شهرداری ها و وزارت مسکن موظف به ساماندهی حاشیه نشینی هستند
۲۲ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خدادادی: تعاملات شهرداری و ناجا کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی/ شهرداری ها و وزارت مسکن موظف به ساماندهی حاشیه نشینی هستند

شهرداری در حل حاشیه نشینی اقدامات بسیاری را می تواند انجام دهد؛ البته پلیس برای مقابله با ناامنی نظارت قابل قبولی درنحوه زندگی حاشیه نشین ها دارد

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل