مرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبری عصر تبریز
مشارکت کانون زبان ایران در برگزاری برنامه‌های آموزشی تبریز ۲۰۱۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

مشارکت کانون زبان ایران در برگزاری برنامه‌های آموزشی تبریز ۲۰۱۸

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در جمع مدیر و مسئولان مراکز آموزشی کانون زبان ایران از مشارکت کانون زبان ایران در اجرای طرح تبریز ۲۰۱۸ خبرداد