2017 جولای 23
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا از زبان دادستان اردبیل ۰۱ مرداد ۱۳۹۶

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا از زبان دادستان اردبیل

گفته می شود قاتل وی برای بازجویی های بیشتر و تکمیلی به تهران انتقال داده شده است. هرچند که دادستان انقلاب استان اردبیل خبر این جابه جایی را مورد تایید قرار نداده است.

دوربین عصر؛ مرگ تدریجی یک رویا! / آب چمدانش را از ملک خاطره ها بست! ۰۱ مرداد ۱۳۹۶

دوربین عصر؛ مرگ تدریجی یک رویا! / آب چمدانش را از ملک خاطره ها بست!

امروز در بندر معروف و پرآوازه شرف خانه شاهد ویرانی و تعطیلی مسافر خانه ها و رستوران ها و پوسیدگی شناورها هستیم.کودکان امروز چشم به دریاچه خشک شده ارومیه دوخته اند، کودکانی که پرآبی دریاچه را ندیده اند!

رئیس پلیس آگاهی استان: کارگاه تولید سرنگ پزشکی غیربهداشتی در تبریز پلمپ شد ۰۱ مرداد ۱۳۹۶

رئیس پلیس آگاهی استان: کارگاه تولید سرنگ پزشکی غیربهداشتی در تبریز پلمپ شد

برابر خبرهای مردمی مبنی برتولید سرنگ در یکی از روستاهای تبریز پس از بررسی های کامل با اخذمجوز از مقام قضائی مامورین وارد کارگاه مزبور گردیده ومشاهده شد خبردرست بوده است.