تبریزی‌ها شام غریبان حسینی را برگزار کردند | عصرتبریز