مستند نشان لیاقت؛ بازخوانی حمله تروریستی امریکا به هواپیمای مسافربری ایران