آتش سوزی در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز
آتش سوزی در شهرک سرمایه گذاری خارجی+ فیلم ۰۲ دی ۱۳۹۶

آتش سوزی در شهرک سرمایه گذاری خارجی+ فیلم

فیلم اختصاصی آتش سوزی در شرکت چاپ تبریز پاک واقع در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز  

آتش سوزی واحد تولیدی در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز +تصاویر و فیلم ۰۲ دی ۱۳۹۶

آتش سوزی واحد تولیدی در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز +تصاویر و فیلم

یک واحد تولیدی در شهرک سرمایه گذاری خارجی در جاده تبریز - صوفیان دچار آتش سوزی شد.