برچسب: آلودگی هوای کلانشهرهاRSS
رتبه بندی شهرهای پاک دنیا
۲۸ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه بندی شهرهای پاک دنیا

۱۰ شهر پاکیزه دنیا از نظر آب و هوا را بشناسید؛ شهرهایی که آسمانش همیشه آبی است و ابرهایش مایه آرامش‌ شهروندانش.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل