اجلاس همکاری نظامی آذربایجان -ترکیه
چیزی یافت نشد !