برچسب: احمد باباپورRSS
فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!
۲۰ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!

محمد رنگساز خبرنگار شبکه سهند نیز در این گرامیداشت اظهار داشت:: مسئولان ادارات احساس نکنند که خبرنگاران روابط عمومی ادرات هستند، بلکه خبرنگاران وکیل مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند در حالی که برخی انتظار دارند که خبرنگاران مشکلات جامعه را پوشش ندهند.

خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و چاپ می شود
۶ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و چاپ می شود

عصر تبریز: خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و در قالب کتابی چاپ می شود. این کتاب به همت احمد باباپور مقدم، از روزنامه نگاران آذربایجان شرقی گردآوری ، تألیف و چاپ می شود. باباپور، درباره این کتاب گفت : با توجه به جایگاه رفیع  فقهی، اخلاقی و سیاسی شهید آیت الله مدنی […]

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل