احمد باباپور
فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار! ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!

محمد رنگساز خبرنگار شبکه سهند نیز در این گرامیداشت اظهار داشت:: مسئولان ادارات احساس نکنند که خبرنگاران روابط عمومی ادرات هستند، بلکه خبرنگاران وکیل مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند در حالی که برخی انتظار دارند که خبرنگاران مشکلات جامعه را پوشش ندهند.

ضرورت نسخه پیچی مسئولان برای وضع بیهوشی بیمارستان آذرشهر ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

ضرورت نسخه پیچی مسئولان برای وضع بیهوشی بیمارستان آذرشهر

بدلیل حضور پاره وقت پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستان آذرشهر، ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان مختل و بیماران دچار مشکلات متعدد وسرگردانی شدید شده اند.

خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و چاپ می شود ۰۶ آبان ۱۳۹۴

خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و چاپ می شود

عصر تبریز: خاطرات شفاهی شهید آیت الله مدنی جمع آوری و در قالب کتابی چاپ می شود. این کتاب به همت احمد باباپور مقدم، از روزنامه نگاران آذربایجان شرقی گردآوری ، تألیف و چاپ می شود. باباپور، درباره این کتاب گفت : با توجه به جایگاه رفیع  فقهی، اخلاقی و سیاسی شهید آیت الله مدنی […]