دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸
اخبار جاده تسوج-شبستر بایگانی | عصرتبریز
ارابه مرگ همچنان در جاده شبستر-تسوج پرسه می زند/ قتلگاهی که همچنان قربانی می گیرد! ۰۱ آذر ۱۳۹۵

ارابه مرگ همچنان در جاده شبستر-تسوج پرسه می زند/ قتلگاهی که همچنان قربانی می گیرد!

هنوز تصادف و مرگ، اینجا در حدفاصل ۴۰ کیلومتر از محور شبستر به تسوج پرسه می زند تا جان ستاند و اشکها و خون ها را جاری سازد و در مقابل هنوز هم گوش برخی ها برای شنیدن ضجه ها و ناله ها سنگین است. عصر تبریز: باز هم ارابه مرگ بر جاده ای که […]