انتشار اخبار خودکشی
برای انتشار اخبار خودکشی سواد رسانه‌ای خاصی نیاز است/ روایت مددکار اورژانس اجتماعی از یک خودکشی نافرجام ۰۷ شهریور ۱۳۹۵

برای انتشار اخبار خودکشی سواد رسانه‌ای خاصی نیاز است/ روایت مددکار اورژانس اجتماعی از یک خودکشی نافرجام

عصر تبریز: کارشناسان معتقدند انتشار اخبار خودکشی راه رفتن بر لبه تیغ است و اگر ناشیانه باشد می‌تواند به شیوع این آسیب اجتماعی منجر شود اما اگر درست و آگاهانه باشد می‌تواند از وقوع خودکشی‌های دیگر پیشگیری کند. فردی اقدام به خودکشی کرد، گاه‌وبیگاه در صفحه حوادث و یا از مردم کوچه و بازار می‌شنویم […]