انتقال آب به دریاچه
مرحله دوم رهاسازی آب سد بوکان به دریاچه ارومیه کلید خورد ۲۸ دی ۱۳۹۴

مرحله دوم رهاسازی آب سد بوکان به دریاچه ارومیه کلید خورد

مرحله دوم رهاسازی آب از سد بوکان به میزان ۶۱ میلیون متر مکعب از ۲۷ دی ماه سالجاری به مدت ۱۰ روز عملیاتی خواهد شد.