انتقال آب به دریاچه ارومیه
وضعیت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

وضعیت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه

مدیر مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت: نمونه برداری کیفی از آب دریاچه ارومیه، رودخانه‌های ورودی و تالاب‌ها انجام شد.