انتقال پساب شهری
هدایت پساب تصفیه شده فاضلاب دوازده شهر آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه ۱۷ تیر ۱۳۹۴

هدایت پساب تصفیه شده فاضلاب دوازده شهر آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه

عصر تبریز: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: پساب تصفیه شده فاضلاب دوازده شهر حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این دریاچه سرازیر می شود. رسول اکبری افزود: شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی موظف است درقالب مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه پساب تصفیه شده فاضلاب دوازده شهر را به سمت این دریاچه سرازیر […]