انجمن کودکان
درد دل تعدادی از اهالی منطقه حاشیه‌نشین تبریز؛ ورشکستگان سیاسی در حاشیه شهر تبریز چه می‌کنند/ این بار به بهانه حمایت از کودکان ۱۷ مهر ۱۳۹۵

درد دل تعدادی از اهالی منطقه حاشیه‌نشین تبریز؛ ورشکستگان سیاسی در حاشیه شهر تبریز چه می‌کنند/ این بار به بهانه حمایت از کودکان

در حاشیه شهر تبریز به دور از نگاه‌ها، عده‌ای از ورشکستگان سیاسی، که حالا فهمیده‌اند در داخل کشور و نه در خارج از کشور جایگاه و پایگاهی ندارند این بار کودکان خانواده‌های محروم را وسیله‌ اهداف و اغراض خویش ساخته‌اند. عصر تبریز: در حاشیه شهر تبریز به دور از نگاه‌ها، عده‌ای از ورشکستگان سیاسی، که […]