انگشتر شرف شمس
آیا ۱۹ فروردین ماه واقعا «شرف الشمس» است؟ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

آیا ۱۹ فروردین ماه واقعا «شرف الشمس» است؟

برخی اعتقاد دارند که حکاکی«شرف‌الشمس» در روز ۱۹ فروردین ماه، وسعت روزی و توفیق در عبادت را به همراه دارد.