اولین گوشی انعطاف پذیر جهان
اولین گوشی انعطاف پذیر جهان ساخته شد ۰۱ اسفند ۱۳۹۴

اولین گوشی انعطاف پذیر جهان ساخته شد

محققان در کانادا اولین گوشی‌ هوشمند انعطاف‌پذیر جهان را توسعه دادند.