ایتالیایی ها و ژاپنی ها
ایتالیایی ها و ژاپنی ها برای احیای دریاچه ارومیه چه کرده اند؟ ۱۵ خرداد ۱۳۹۵

ایتالیایی ها و ژاپنی ها برای احیای دریاچه ارومیه چه کرده اند؟

تا امروز کشورهای متعددی برای احیای دریاچه ارومیه اعلام آمادگی کرده اند که از آن جمله می توان به کشور ژاپن و ایتالیا اشار کرد.