ایدم تبریز
تلاش آلمان برای بازگشت به ایدم تبریز ۳۰ دی ۱۳۹۴

تلاش آلمان برای بازگشت به ایدم تبریز

رسانه های آلمانی از تلاش شرکت خودروسازی دایملر برای خرید بخشی از سهام شرکت موتورسازی دیزل ایران (ایدم) در تبریز خبر دادند.