ایرج حاتمی
موانع توسعه صنعتی در استان آذربایجان شرقی ۰۸ بهمن ۱۳۹۵

موانع توسعه صنعتی در استان آذربایجان شرقی

صنعت یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر دارا بودن ارزش افروده و سطح اشتغال زایی بالامحرک وشتاب دهنده اساسی توسعه سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی وخدمات نیزمی باشد. عصر تبریز: صنعت یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر دارا بودن ارزش افروده و سطح اشتغال زایی بالامحرک وشتاب […]