برچسب: ایرج حاتمیRSS
موانع توسعه صنعتی در استان آذربایجان شرقی
۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

موانع توسعه صنعتی در استان آذربایجان شرقی

صنعت یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر دارا بودن ارزش افروده و سطح اشتغال زایی بالامحرک وشتاب دهنده اساسی توسعه سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی وخدمات نیزمی باشد. عصر تبریز: صنعت یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر دارا بودن ارزش افروده و سطح اشتغال زایی بالامحرک وشتاب […]

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل