برچسب: بابک محمدزادهRSS
رمز اصلی موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای چه بود!؟
۴ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

رمز اصلی موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای چه بود!؟

در بعد روش و راهبرد آنچه که به عنوان رمز اصلی این موفقیت بیان می شود دو بحث عمده “دیپلماسی” یا ” ایستادگی” بیش از دیگر گزینه ها مورد تاکید طیف های سیاسی مختلف کشور می باشد.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل